HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43E1-05668 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 20:49:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 59T1-84126 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 20:37:33

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43E1-48333 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 17:46:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43E1-02827 Xe máy Lấn làn 20-02-2019 - 16:04:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-28509 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 15:40:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 92A-02588 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 15:26:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-17655 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 12:00:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-26774 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 10:44:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-31824 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 10:34:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 52U-7646 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 06:44:31

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang