HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43K1-41537 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 14:45:41

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43D1-10773 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 14:09:40

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 92F1-20579 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 14:09:22

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43A-15963 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 13:53:56

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43A-11234 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 10:59:39

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43K1-36478 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 10:30:49

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43K1-39043 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 10:10:03

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43K1-23853 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 09:40:13

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43K1-30464 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 08:46:34

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43K1-37387 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-08-2018 - 17:20:29

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang