HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43S5-1500 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 08:03:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43M1-2221 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:55:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43R1-0936 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:51:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-24332 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:40:03

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-55605 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:33:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-31344 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:20:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-69344 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:17:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-71454 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 06:48:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43K1-12246 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 06:42:47

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43Y1-5161 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 06:33:29

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang