HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-38775 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-10-2018 - 11:34:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 92C-11341 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 21-10-2018 - 06:41:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 30A-43318 Xe Ô tô Lấn làn 19-10-2018 - 15:36:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 92A-03973 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-10-2018 - 12:13:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-17039 Xe Ô tô Lấn làn 19-10-2018 - 07:38:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-35243 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-10-2018 - 17:45:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-02389 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-10-2018 - 16:32:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 92K-8433 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-10-2018 - 21:45:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-36760 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-10-2018 - 17:16:30

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43A-30632 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 15-10-2018 - 18:58:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương