HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-18981 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-11-2018 - 11:43:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43D-00428 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-11-2018 - 08:30:21

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-29760 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 31-10-2018 - 16:26:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-58584 Xe máy Vượt đèn đỏ 29-10-2018 - 15:57:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43E1-19293 Xe máy Vượt đèn đỏ 29-10-2018 - 15:55:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-38436 Xe máy Vượt đèn đỏ 29-10-2018 - 15:35:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-05513 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 28-10-2018 - 12:01:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-36204 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-10-2018 - 13:07:26

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-16658 Xe Ô tô Lấn làn 27-10-2018 - 09:42:18

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-26135 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 25-10-2018 - 11:50:27

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương