HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-41687 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 15:16:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43G1-23543 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 15:12:50

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43A-25318 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 14:16:36

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 92A-05795 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 04-11-2018 - 09:09:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 92A-09238 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 03-11-2018 - 14:11:36

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-09565 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 03-11-2018 - 12:04:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-36781 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 02-11-2018 - 10:03:07

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43G1-35409 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-11-2018 - 07:57:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-78417 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-11-2018 - 07:57:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 51G-52914 Xe Ô tô Lấn làn 02-11-2018 - 07:05:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương