HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C-20693 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2019 - 16:56:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-26322 Xe Ô tô Lấn làn 09-03-2019 - 14:56:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C-19332 Xe Ô tô Lấn làn 09-03-2019 - 11:41:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-14134 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2019 - 08:49:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-24007 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2019 - 08:25:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43A-38892 Xe Ô tô Lấn làn 08-03-2019 - 15:24:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C-15882 Xe Ô tô Lấn làn 08-03-2019 - 13:45:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-18482 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 08-03-2019 - 12:54:46

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43K1-13824 Xe máy Vượt đèn đỏ 25-02-2019 - 08:06:15

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43K1-31362 Xe máy Vượt đèn đỏ 25-02-2019 - 06:28:10

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang