HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-36629 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-02-2019 - 09:35:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-37898 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-02-2019 - 09:19:58

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43S6-3205 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 08:08:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-84235 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 08:05:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43S5-1500 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 08:03:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43M1-2221 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:55:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43R1-0936 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:51:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-24332 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:40:03

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-55605 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:33:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-31344 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:20:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương