HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-30467 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-02-2018 - 09:50:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-32383 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-02-2018 - 14:59:18

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-10820 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 15-02-2018 - 12:21:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-29780 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 15-02-2018 - 12:20:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-13675 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 15-02-2018 - 12:11:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 92A-05443 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-02-2018 - 13:32:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-29861 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-02-2018 - 10:38:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-23446 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-02-2018 - 08:16:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43S-5789 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-02-2018 - 16:23:36

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-06385 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-02-2018 - 14:26:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương