HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-14079 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 30-12-2018 - 11:10:33

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 92A-13145 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 29-12-2018 - 14:20:32

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43A-33972 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 28-12-2018 - 15:34:05

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 30A-44172 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 28-12-2018 - 13:03:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-22517 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 28-12-2018 - 10:01:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43E1-37736 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-12-2018 - 08:39:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43D1-47502 Xe máy Lấn làn 28-12-2018 - 08:34:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-34549 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-12-2018 - 08:14:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43S8-4775 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-12-2018 - 08:10:40

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43D1-45767 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-12-2018 - 07:58:55

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương