HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C-15882 Xe Ô tô Lấn làn 08-03-2019 - 13:45:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-18482 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 08-03-2019 - 12:54:46

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43K1-13824 Xe máy Vượt đèn đỏ 25-02-2019 - 08:06:15

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43K1-31362 Xe máy Vượt đèn đỏ 25-02-2019 - 06:28:10

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43E1-50001 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-02-2019 - 15:53:14

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43K1-11031 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-02-2019 - 15:46:42

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43G1-03524 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-02-2019 - 15:45:28

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43C1-43698 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-02-2019 - 14:32:14

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43S4-5153 Xe máy Lấn làn 24-02-2019 - 09:21:39

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 77A-09627 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-02-2019 - 13:49:33

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương