HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-10764 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 25-02-2018 - 15:39:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-17146 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 24-02-2018 - 10:50:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 92A-09488 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-02-2018 - 16:30:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 48A-05905 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-02-2018 - 16:20:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-26381 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-02-2018 - 14:34:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C-12264 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-02-2018 - 13:40:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-08547 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-02-2018 - 15:13:35

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-32670 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-02-2018 - 13:37:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-18237 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-02-2018 - 10:55:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43X-0557 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-02-2018 - 08:10:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương