HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43D1-53467 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-01-2019 - 07:53:08

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43A-41114 Xe Ô tô Lấn làn 01-01-2019 - 15:08:26

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 72A-22892 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-01-2019 - 13:18:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-12975 Xe Ô tô Lấn làn 01-01-2019 - 13:12:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 51G-39644 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-01-2019 - 12:54:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43X-5969 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-01-2019 - 08:43:25

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43A-04933 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-01-2019 - 08:12:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-30483 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 31-12-2018 - 14:09:22

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43D-00173 Xe Ô tô Lấn làn 31-12-2018 - 09:05:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-28367 Xe Ô tô Lấn làn 30-12-2018 - 11:50:24

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương