HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-25587 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-11-2018 - 12:31:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-19745 Xe Ô tô Lấn làn 08-11-2018 - 09:31:49

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 74C1-21463 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-11-2018 - 08:21:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-67481 Xe máy Lấn làn 08-11-2018 - 08:19:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-27038 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 07-11-2018 - 16:29:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-75835 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 18:10:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-81199 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 17:57:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43T1-0644 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 16:30:21

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 76H1-06870 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 16:30:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43K1-36722 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-11-2018 - 16:28:16

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang