HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-17655 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 12:00:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-26774 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 10:44:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-31824 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 10:34:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-32360 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 10:20:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 52U-7646 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 06:44:31

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43A-35465 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 14:15:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-39755 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 13:50:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-23565 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 11:27:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-30797 Xe Ô tô Lấn làn 19-02-2019 - 11:21:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43G1-21169 Xe máy Lấn làn 19-02-2019 - 10:43:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương