HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-37386 Xe Ô tô Lấn làn 19-04-2019 - 08:19:48

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 30F-6876 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-04-2019 - 14:14:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-14895 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-04-2019 - 10:32:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-38775 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-04-2019 - 07:12:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-82663 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-04-2019 - 18:57:21

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43D1-80268 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-04-2019 - 18:45:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-23322 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 08-04-2019 - 12:39:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-26359 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 07-04-2019 - 13:55:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-14711 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 06-04-2019 - 14:48:34

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-26649 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 06-04-2019 - 06:12:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương