HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-19744 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 13-11-2018 - 15:16:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-13479 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 13-11-2018 - 11:22:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43E1-47841 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-11-2018 - 21:38:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-37309 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-11-2018 - 15:16:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-32289 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-11-2018 - 14:32:30

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 74A-08568 Xe Ô tô Lấn làn 11-11-2018 - 14:27:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-25587 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-11-2018 - 12:31:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-19745 Xe Ô tô Lấn làn 08-11-2018 - 09:31:49

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 74C1-21463 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-11-2018 - 08:21:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-67481 Xe máy Lấn làn 08-11-2018 - 08:19:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương