HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-20719 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-03-2019 - 08:57:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 29A-97845 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-03-2019 - 18:01:50

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-27432 Xe Ô tô Lấn làn 10-03-2019 - 15:48:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-12793 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-03-2019 - 10:11:50

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C-20693 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2019 - 16:56:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-26322 Xe Ô tô Lấn làn 09-03-2019 - 14:56:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C-19332 Xe Ô tô Lấn làn 09-03-2019 - 11:41:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-14134 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2019 - 08:49:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-24007 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2019 - 08:25:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43A-38892 Xe Ô tô Lấn làn 08-03-2019 - 15:24:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương