HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 59T1-84126 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 20:37:33

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43E1-48333 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 17:46:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-57728 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 16:36:59

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 75F1-32622 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 16:36:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-65495 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 16:24:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43E1-02827 Xe máy Lấn làn 20-02-2019 - 16:04:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43K1-42687 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 16:01:47

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43K1-29779 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 16:01:46

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43C1-28509 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 15:40:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 92A-02588 Xe Ô tô Lấn làn 20-02-2019 - 15:26:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương