HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-22626 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2018 - 07:01:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-32666 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 08-03-2018 - 14:00:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-27329 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 07-03-2018 - 11:56:26

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-28508 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-03-2018 - 15:41:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-26907 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-03-2018 - 15:37:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 92A-06025 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-03-2018 - 14:11:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-16756 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-03-2018 - 11:42:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-13656 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-03-2018 - 10:55:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-04243 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 02-03-2018 - 14:33:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 92A-09464 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 02-03-2018 - 12:30:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương