HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-39317 Xe Ô tô Lấn làn 07-01-2019 - 15:37:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-07454 Xe Ô tô Lấn làn 07-01-2019 - 12:09:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-40738 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 07-01-2019 - 11:10:21

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43S-3972 Xe Ô tô Lấn làn 06-01-2019 - 15:25:53

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-03714 Xe Ô tô Lấn làn 06-01-2019 - 13:08:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-32888 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 06-01-2019 - 10:47:46

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-29020 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 06-01-2019 - 09:52:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 92A-11325 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-01-2019 - 13:15:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-37751 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-01-2019 - 09:52:10

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43E1-24434 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-01-2019 - 08:10:34

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương