HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-86046 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-05-2019 - 20:47:48

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-36126 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-05-2019 - 17:29:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-05061 Xe máy Lấn làn 05-05-2019 - 17:18:53

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 75A-09943 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-05-2019 - 14:42:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-33586 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-05-2019 - 13:00:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-40094 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-05-2019 - 12:58:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 82A-04113 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-05-2019 - 10:21:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 29C-49731 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-05-2019 - 10:07:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 51G-00719 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-05-2019 - 13:24:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-35375 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-05-2019 - 12:25:27

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương