HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-28127 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-03-2018 - 07:29:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-09117 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 24-03-2018 - 13:07:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-32477 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 06:51:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-30577 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 06:36:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-18391 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 06:13:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-31263 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-03-2018 - 14:17:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-30133 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-03-2018 - 13:33:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-16807 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-03-2018 - 13:14:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43X-4382 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-03-2018 - 08:36:24

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-30577 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-03-2018 - 06:24:26

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương