HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43R1-7846 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 07:07:59

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-07923 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-06-2019 - 16:43:58

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43A-01309 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-06-2019 - 12:46:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-27587 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-06-2019 - 08:12:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-60081 Xe máy Vượt đèn đỏ 13-06-2019 - 10:08:55

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43F1-43495 Xe máy Vượt đèn đỏ 13-06-2019 - 09:59:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-85138 Xe máy Vượt đèn đỏ 13-06-2019 - 09:52:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-41095 Xe Ô tô Lấn làn 30-05-2019 - 16:41:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-37299 Xe Ô tô Lấn làn 30-05-2019 - 15:15:27

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-45282 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-05-2019 - 13:55:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương