HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-55605 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:33:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-31344 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:20:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-69344 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:17:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43X1-8424 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:16:58

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43K1-21231 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:16:10

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 92H1-49731 Xe máy Lấn làn 21-02-2019 - 07:09:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-71454 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 06:48:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43K1-12246 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 06:42:47

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43Y1-5161 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 06:33:29

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43E1-05668 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-02-2019 - 20:49:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương