HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-14584 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 13-03-2018 - 07:42:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 92A-08540 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2018 - 09:25:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-20568 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-03-2018 - 17:20:49

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 51G-33335 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-03-2018 - 14:25:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-18791 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-03-2018 - 09:45:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-05583 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-03-2018 - 09:02:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 30E-37344 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2018 - 20:13:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-28944 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2018 - 16:33:36

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-18787 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2018 - 13:53:36

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-18461 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-03-2018 - 10:07:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương