HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43U1-3551 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 08:10:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43E1-01709 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 08:09:02

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43K1-42630 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 07:58:10

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43C1-14358 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 07:33:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43E1-21580 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 07:31:22

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43C1-78607 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-11-2018 - 21:50:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-35918 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-11-2018 - 20:46:55

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 37A-22559 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-11-2018 - 11:00:45

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43C-10919 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-11-2018 - 10:36:04

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43A-38077 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-11-2018 - 09:23:27

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương