HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43E1-47463 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 15:14:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43B1-04490 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 15:13:18

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 74L1-23326 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 15:04:34

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43k1-32783 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 15:02:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-25080 Xe Ô tô Lấn làn 08-10-2018 - 12:43:35

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-30839 Xe Ô tô Lấn làn 08-10-2018 - 07:44:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 92F1-38522 Xe máy Vượt đèn đỏ 07-10-2018 - 21:15:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43K1-32949 Xe máy Vượt đèn đỏ 07-10-2018 - 21:11:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-64462 Xe máy Vượt đèn đỏ 07-10-2018 - 18:04:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-04183 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 07-10-2018 - 15:26:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương