HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 92A-02853 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-11-2018 - 10:55:10

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43A-32932 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-11-2018 - 10:28:44

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43A-25678 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-11-2018 - 08:36:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 37A-22559 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-11-2018 - 13:45:27

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43A-06492 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-11-2018 - 11:14:15

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 92A-00688 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 10:06:50

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43U1-3551 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 08:10:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43E1-01709 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 08:09:02

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43K1-42630 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 07:58:10

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43C1-14358 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-11-2018 - 07:33:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương