HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43D1-22329 Xe máy Lấn làn 09-01-2019 - 11:15:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C-03476 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-01-2019 - 10:43:16

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43C1-44770 Xe máy Lấn làn 09-01-2019 - 10:20:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-21442 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-01-2019 - 09:57:01

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43A-17063 Xe Ô tô Lấn làn 08-01-2019 - 16:32:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 78M1-14408 Xe máy Lấn làn 08-01-2019 - 12:51:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43D1-66352 Xe máy Lấn làn 08-01-2019 - 12:49:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-25140 Xe Ô tô Lấn làn 08-01-2019 - 11:08:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-37647 Xe Ô tô Lấn làn 08-01-2019 - 08:01:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 75A-09138 Xe Ô tô Lấn làn 08-01-2019 - 07:33:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương