HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43F1-38709 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 08:51:27

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43H1-05479 Xe máy Vượt đèn đỏ 13-02-2019 - 08:15:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-63713 Xe máy Vượt đèn đỏ 13-02-2019 - 08:12:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-23448 Xe máy Lấn làn 13-02-2019 - 07:48:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-53433 Xe máy Lấn làn 13-02-2019 - 07:27:49

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 75A-14722 Xe Ô tô Lấn làn 13-02-2019 - 07:24:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 92A-06317 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-02-2019 - 08:59:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-23057 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 15:38:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-20699 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 14:07:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-70915 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:58:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương