HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-18391 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 06:13:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-31263 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-03-2018 - 14:17:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-30133 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-03-2018 - 13:33:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-16807 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-03-2018 - 13:14:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43R2-7514 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-03-2018 - 15:56:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43X-4382 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-03-2018 - 08:36:24

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-30577 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-03-2018 - 06:24:26

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-14584 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 13-03-2018 - 07:42:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 92A-08540 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2018 - 09:25:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-63840 Xe máy Vượt đèn đỏ 12-03-2018 - 09:02:21

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương