HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-45640 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-02-2019 - 21:55:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-74953 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-02-2019 - 21:06:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-55303 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-02-2019 - 19:51:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43H1-12584 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-02-2019 - 19:14:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-30598 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-02-2019 - 15:55:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-34238 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-02-2019 - 14:14:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 51D-02189 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-02-2019 - 11:12:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-28537 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-02-2019 - 12:57:45

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-21256 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-02-2019 - 12:06:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-40550 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 09-02-2019 - 12:04:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương