HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43K1-00781 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-08-2018 - 10:01:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43K1-30521 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-08-2018 - 16:48:30

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43K1-05329 Xe máy Vượt đèn đỏ 22-08-2018 - 17:20:40

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43K1-37630 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 17:31:27

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43K1-37885 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 17:01:12

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43S8-0088 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 17:01:09

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43C1-22492 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 17:01:04

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 77C1-44603 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 17:00:52

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43K1-41537 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 14:45:41

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43D1-10773 Xe máy Vượt đèn đỏ 20-08-2018 - 14:09:40

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang