HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-06251 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 07:33:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43D1-72027 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 20:38:21

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43E1-09596 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 19:34:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 92A-13482 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 18:58:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43X2-6205 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 17:39:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 92E1-40039 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 17:15:51

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43C1-29884 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 16:52:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-46701 Xe máy Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 16:43:24

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-36096 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 13:19:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-33476 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 14-02-2019 - 09:51:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương