HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43K1-0758 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-09-2018 - 10:38:25

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43A-04097 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-09-2018 - 09:12:33

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43A-05256 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 06-09-2018 - 11:28:18

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C-07326 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-09-2018 - 13:42:06

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43K1-40529 Xe máy Vượt đèn đỏ 31-08-2018 - 10:25:25

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43K1-38706 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-08-2018 - 15:31:08

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43A-13737 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-08-2018 - 14:45:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 92E1-25117 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-08-2018 - 14:25:23

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43K1-26067 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-08-2018 - 14:23:55

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43K1-26763 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-08-2018 - 14:12:20

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang