HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43X4-1082 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:16:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43F1-19853 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:14:45

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-47649 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:13:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43F1-06313 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:13:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-10817 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:11:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-59724 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:10:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43S7-3126 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:07:46

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-19473 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:05:45

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-32477 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 06:51:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-30577 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 06:36:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương