HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43S7-5247 Xe máy Lấn làn 11-02-2019 - 11:04:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43D1-70308 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 11:02:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 29G1-20289 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 11:01:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43E1-34094 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 10:59:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-14778 Xe máy Lấn làn 11-02-2019 - 10:57:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43E1-30159 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 10:43:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-25550 Xe Ô tô Lấn làn 11-02-2019 - 10:42:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 41A-30633 Xe Ô tô Lấn làn 11-02-2019 - 10:21:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-30633 Xe Ô tô Lấn làn 11-02-2019 - 10:21:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-36366 Xe Ô tô Lấn làn 11-02-2019 - 07:08:27

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương