HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-51321 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 12:48:27

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43F1-37662 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 12:36:13

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 92D1-64586 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 12:34:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 74C1-40812 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 12:26:28

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43Y1-3453 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 12:14:47

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 37E1-46933 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 12:01:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43E1-35639 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 11:27:52

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43C1-73908 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 11:24:24

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43F1-19234 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 11:20:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-58934 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 11:11:43

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương