HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-75167 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 12:18:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-76626 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 11:56:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43D1-74776 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 11:29:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-36387 Xe Ô tô Lấn làn 15-02-2019 - 10:37:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 75A-04872 Xe Ô tô Lấn làn 15-02-2019 - 07:54:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43G1-17638 Xe máy Lấn làn 15-02-2019 - 07:52:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-73519 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 07:48:55

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43X3-8135 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 07:46:53

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43P1-9625 Xe máy Lấn làn 15-02-2019 - 07:44:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43X6-7946 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 07:41:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương