HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43R2-8675 Xe máy Vượt đèn đỏ 25-09-2018 - 12:59:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C-17743 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 25-09-2018 - 07:37:30

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 75A-09761 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 25-09-2018 - 07:14:00

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-65878 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-09-2018 - 18:35:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43H7-6521 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-09-2018 - 18:19:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-72681 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-09-2018 - 18:10:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-76650 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-09-2018 - 10:19:10

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-36330 Xe Ô tô Lấn làn 19-09-2018 - 16:21:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 92A-05790 Xe Ô tô Lấn làn 19-09-2018 - 14:21:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-32679 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 13-09-2018 - 10:52:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương