HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43X6-5607 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 08:09:45

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 92L1-03573 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:59:48

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43X4-9424 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:55:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43D1-60259 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:44:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-32395 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:21:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43G1-12760 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:20:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-69441 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:19:48

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 92L4-0027 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:19:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43S8-3037 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:19:43

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43E1-16673 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 07:18:50

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương