HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-23057 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 15:38:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-20699 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 14:07:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-70915 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:58:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-45714 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:48:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-39267 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:45:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43E1-25144 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:43:48

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 37D1-67202 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:25:39

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 92D1-38541 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:22:20

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43E1-44568 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:18:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43K1-29765 Xe máy Vượt đèn đỏ 11-02-2019 - 13:07:29

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang