HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-27034 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-02-2019 - 08:34:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 51G-00078 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 17:56:53

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-12091 Xe Ô tô Lấn làn 15-02-2019 - 16:36:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-14280 Xe Ô tô Lấn làn 15-02-2019 - 16:05:04

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-79717 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 14:51:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43X4-7792 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 14:40:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-50615 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 14:18:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43K1-35808 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 14:08:53

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43D1-40498 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 13:13:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-77747 Xe máy Vượt đèn đỏ 15-02-2019 - 12:36:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương