HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-49165 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-07-2018 - 15:33:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 92G1-20068 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-07-2018 - 14:39:10

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-34079 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-07-2018 - 12:10:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-74963 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-07-2018 - 10:13:55

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-09365 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 22-07-2018 - 13:58:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 51A-36895 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 22-07-2018 - 12:28:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-47079 Xe máy Vượt đèn đỏ 22-07-2018 - 10:44:44

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-28127 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-03-2018 - 07:29:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-09117 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 24-03-2018 - 13:07:51

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-36306 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-03-2018 - 11:04:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương