HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-73409 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-09-2018 - 18:16:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43E1-43730 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-09-2018 - 13:39:02

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-60049 Xe máy Lấn làn 28-09-2018 - 13:29:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-41971 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-09-2018 - 13:22:50

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 38P1-32721 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-09-2018 - 21:50:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-75658 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-09-2018 - 21:37:03

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43G1-00444 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-09-2018 - 19:16:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-45756 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-09-2018 - 18:39:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-46827 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-09-2018 - 18:31:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43K1-33232 Xe máy Vượt đèn đỏ 27-09-2018 - 18:07:29

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang