HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-00115 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-07-2018 - 14:25:43

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-44461 Xe máy Vượt đèn đỏ 26-07-2018 - 13:17:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-69994 Xe máy Vượt đèn đỏ 25-07-2018 - 15:23:52

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-29639 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 25-07-2018 - 12:34:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43G1-19674 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-07-2018 - 09:38:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-67746 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-07-2018 - 09:35:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-71133 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-07-2018 - 09:33:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-54533 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-07-2018 - 08:13:48

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 74C1-09754 Xe máy Vượt đèn đỏ 24-07-2018 - 06:23:48

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-05735 Xe máy Vượt đèn đỏ 23-07-2018 - 15:34:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương