HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 92S1-03779 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:20:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43K1-11977 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:19:36

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43G1-14261 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:16:04

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 92E1-36115 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:12:31

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43A-37425 Xe Ô tô Lấn làn 17-02-2019 - 13:59:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-15578 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 12:42:53

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-39408 Xe Ô tô Lấn làn 17-02-2019 - 11:24:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-31581 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 10:23:55

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-30179 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-02-2019 - 15:13:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 51G-47500 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-02-2019 - 14:32:59

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương