HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-14733 Xe Ô tô Lấn làn 03-10-2018 - 10:34:19

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 51F-61825 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 02-10-2018 - 12:25:46

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-34219 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-10-2018 - 10:52:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43K1-25134 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-10-2018 - 10:15:12

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43C1-13535 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-10-2018 - 09:58:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43S-4889 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-10-2018 - 13:12:30

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-23580 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 01-10-2018 - 10:10:36

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-29909 Xe Ô tô Lấn làn 29-09-2018 - 14:35:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-29599 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 29-09-2018 - 12:12:26

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43C1-39268 Xe máy Vượt đèn đỏ 28-09-2018 - 18:21:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương