HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43F1-10882 Xe máy Lấn làn 18-02-2019 - 07:56:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 92F1-02823 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:50:47

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 92N3-4609 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:39:15

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 92A-14974 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:30:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 92S1-03779 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:20:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43K1-11977 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:19:36

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43G1-14261 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:16:04

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 92E1-36115 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:12:31

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43A-37425 Xe Ô tô Lấn làn 17-02-2019 - 13:59:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-15578 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 12:42:53

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương