HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-29053 Xe Ô tô Lấn làn 18-02-2019 - 13:02:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-42440 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-02-2019 - 10:55:26

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-07395 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-02-2019 - 10:04:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-37222 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 18-02-2019 - 08:33:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43H1-19839 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-02-2019 - 08:04:27

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-17729 Xe Ô tô Lấn làn 18-02-2019 - 07:59:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43F1-10882 Xe máy Lấn làn 18-02-2019 - 07:56:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 92F1-02823 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:50:47

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 92N3-4609 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:39:15

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 92A-14974 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-02-2019 - 16:30:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương