HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-75359 Xe máy Vượt đèn đỏ 06-10-2018 - 18:49:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 29C1-66943 Xe máy Vượt đèn đỏ 06-10-2018 - 18:35:11

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-55303 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-10-2018 - 21:50:43

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43E1-44879 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-10-2018 - 21:43:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-80557 Xe máy Vượt đèn đỏ 05-10-2018 - 20:54:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43P1-6919 Xe máy Vượt đèn đỏ 04-10-2018 - 20:41:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-08399 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 04-10-2018 - 07:55:23

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43C-09002 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 04-10-2018 - 06:40:30

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 92C-09900 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 03-10-2018 - 12:09:32

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43D-00309 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 03-10-2018 - 11:11:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương