HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43F1-25835 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-08-2018 - 08:24:14

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-60182 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-08-2018 - 11:03:10

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43D1-46386 Xe máy Vượt đèn đỏ 06-08-2018 - 14:09:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-33559 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-08-2018 - 10:14:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 29A-79600 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 02-08-2018 - 14:53:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43D1-70695 Xe máy Vượt đèn đỏ 02-08-2018 - 08:46:03

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-38202 Xe máy Vượt đèn đỏ 30-07-2018 - 18:59:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 41C1-5521 Xe máy Vượt đèn đỏ 29-07-2018 - 16:40:43

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 75A-11443 Xe Ô tô Lấn làn 27-07-2018 - 17:17:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-17224 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-07-2018 - 14:32:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương