HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-23322 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 08-04-2019 - 12:39:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-26359 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 07-04-2019 - 13:55:20

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-14711 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 06-04-2019 - 14:48:34

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43A-26649 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 06-04-2019 - 06:12:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-07433 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-04-2019 - 10:29:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-09329 Xe Ô tô Lấn làn 13-03-2019 - 08:41:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 38C-07000 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 13:11:58

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43A-03710 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 09:25:46

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 29C-73864 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 09:14:38

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

10 43A-03705 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-03-2019 - 09:32:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương