HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43K1-20897 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-08-2018 - 14:45:13

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43S5-6546 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-08-2018 - 14:31:22

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 43K1-27421 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-08-2018 - 13:24:17

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43K1-38976 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-08-2018 - 13:16:40

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 92F1-23296 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-08-2018 - 12:59:10

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

6 43V1-9938 Xe máy Vượt đèn đỏ 18-08-2018 - 12:05:07

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 81B1-9977 Xe máy Lấn làn 15-08-2018 - 07:31:39

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-17081 Xe Ô tô Lấn làn 14-08-2018 - 12:35:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-72053 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-08-2018 - 15:16:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-49612 Xe máy Vượt đèn đỏ 10-08-2018 - 12:47:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương