HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-39755 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 13:50:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-23565 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 11:27:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-30797 Xe Ô tô Lấn làn 19-02-2019 - 11:21:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43G1-21169 Xe máy Lấn làn 19-02-2019 - 10:43:23

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-58893 Xe máy Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 10:06:59

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-18662 Xe máy Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 10:05:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43K1-35361 Xe máy Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 09:58:45

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

8 43P2-0487 Xe máy Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 09:38:06

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

9 43C1-68856 Xe máy Vượt đèn đỏ 19-02-2019 - 09:29:55

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43A-35375 Xe Ô tô Lấn làn 19-02-2019 - 08:18:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương