HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

THỐNG KÊ

Từ Ngày
Đến Ngày
Tìm kiếm
Tổng số vi phạm 193
Tổng số vượt đèn đỏ: 152
Tổng số lấn làn: 41
Tổng số xe máy vi phạm 109
Tổng số vượt đèn đỏ: 97
Tổng số lấn làn: 12
Tổng số ô tô vi phạm 84
Tổng số vượt đèn đỏ: 55
Tổng số lấn làn: 29
STT Tên camera Địa chỉ Số lượng vi phạm Số lần lấn làn (Ô tô) Số lần vượt đèn đỏ (Ô tô) Số lần lấn làn (Xe máy) Số lần vượt đèn đỏ (Xe máy)
STT Tên camera Tuyến đường Số lượng vi phạm Ô tô Xe máy
Số lần lấn làn Số lần vượt đèn đỏ Số lần lấn làn Số lần vượt đèn đỏ
1 Camera 1 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 75 0 18 0 57
2 Camera 2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 86 29 31 12 14
3 Camera 13 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 16 0 6 0 10
4 Camera 18 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 16 0 0 0 16