HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Trạng thái
Tìm kiếm
STT Tuyến đường Lưu lượng hiện tại
(Xe/phút)
Mô tả Tên Camera Trạng thái Camera Thời điểm cập nhật
2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 2 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 17-04-2018 08:56:13
3 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 8 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 18-08-2018 21:33:08