HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Trạng thái
Tìm kiếm
STT Tuyến đường Lưu lượng hiện tại
(Xe/phút)
Mô tả Tên Camera Trạng thái Camera Thời điểm cập nhật
1 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 44 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 19-03-2018 09:37:32
2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 43 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 2 Đang hoạt động 23-02-2017 08:27:58
3 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương Tình trạng giao thông: bình thường Camera 5 Đang hoạt động 21-01-2017 10:31:22