HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Trạng thái
Tìm kiếm
STT Tuyến đường Lưu lượng hiện tại
(Xe/phút)
Xe máy
(Xe/phút)
Ô tô
(Xe/phút)
Tình trạng Tên Camera Trạng thái Camera Thời điểm cập nhật
1 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 22 18 4 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 10-12-2018 10:52:28
2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 40 38 2 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 7 Đang hoạt động 10-12-2018 10:52:19
3 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 0 0 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 13 Đang hoạt động 08-12-2018 00:08:11
4 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 0 0 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 18 Đang hoạt động 08-12-2018 00:08:08