HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Trạng thái
Tìm kiếm
STT Tuyến đường Lưu lượng hiện tại
(Xe/phút)
Xe máy
(Xe/phút)
Ô tô
(Xe/phút)
Tình trạng Tên Camera Trạng thái Camera Thời điểm cập nhật
1 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 47 37 10 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 22-02-2019 10:44:15
2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 18 14 4 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 2 Đang hoạt động 22-02-2019 10:44:15
3 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 34 34 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 7 Đang hoạt động 26-12-2018 14:43:53
4 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 30 29 1 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 13 Đang hoạt động 22-02-2019 10:44:27
5 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 28 24 4 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 18 Đang hoạt động 22-02-2019 10:44:31