HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Trạng thái
Tìm kiếm
STT Tuyến đường Lưu lượng hiện tại
(Xe/phút)
Xe máy
(Xe/phút)
Ô tô
(Xe/phút)
Tình trạng Tên Camera Trạng thái Camera Thời điểm cập nhật
1 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 1 1 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 19-06-2019 23:47:56
2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 0 0 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 2 Đang hoạt động 19-06-2019 23:47:55
3 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 34 34 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 7 Đang hoạt động 26-12-2018 14:43:53
4 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 3 3 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 13 Đang hoạt động 19-06-2019 23:46:42
5 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 0 0 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 18 Đang hoạt động 19-06-2019 23:47:42