HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Trạng thái
Tìm kiếm
STT Tuyến đường Lưu lượng hiện tại
(Xe/phút)
Mô tả Tên Camera Trạng thái Camera Thời điểm cập nhật
1 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 20-10-2018 02:58:48
2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 1 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 7 Đang hoạt động 20-10-2018 02:59:12
3 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 52 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 13 Đang hoạt động 21-10-2018 16:50:03
4 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 9 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 18 Đang hoạt động 21-10-2018 16:50:05