HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG

Trạng thái
Tìm kiếm
STT Tuyến đường Lưu lượng hiện tại
(Xe/phút)
Xe máy
(Xe/phút)
Ô tô
(Xe/phút)
Tình trạng Tên Camera Trạng thái Camera Thời điểm cập nhật
1 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 12 11 1 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 1 Đang hoạt động 20-11-2018 20:14:25
2 Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương 5 5 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 7 Đang hoạt động 20-11-2018 20:14:25
3 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 3 1 2 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 13 Đang hoạt động 20-11-2018 20:08:18
4 Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang 6 6 0 Tình trạng giao thông: bình thường Camera 18 Đang hoạt động 20-11-2018 20:13:18