HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43S6-3205 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 08:08:17

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-84235 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 08:05:07

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43S5-1500 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 08:03:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-32308 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:56:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43M1-2221 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:55:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43G1-11384 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:54:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 73L1-3702 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:54:10

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43R1-0936 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:51:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-24332 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:40:03

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 55P9-6879 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-02-2019 - 07:35:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương