HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-35427 Xe máy Vượt đèn đỏ 03-07-2019 - 13:10:14

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43D1-12899 Xe máy Vượt đèn đỏ 03-07-2019 - 11:28:31

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 92A-13839 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-06-2019 - 16:20:43

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43H1-09118 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 08:07:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43R1-9048 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 08:07:36

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43C1-59495 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 07:48:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 81P1-2442 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 07:38:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-49655 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 07:33:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43R2-9709 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 07:31:25

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43D1-73774 Xe máy Vượt đèn đỏ 17-06-2019 - 07:25:58

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương