HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-17081 Xe Ô tô Lấn làn 14-08-2018 - 12:35:29

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-33559 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 05-08-2018 - 10:14:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 29A-79600 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 02-08-2018 - 14:53:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 75A-11443 Xe Ô tô Lấn làn 27-07-2018 - 17:17:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-17224 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-07-2018 - 14:32:56

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-00115 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 27-07-2018 - 14:25:43

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43A-29639 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 25-07-2018 - 12:34:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-34079 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 23-07-2018 - 12:10:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-09365 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 22-07-2018 - 13:58:12

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 51A-36895 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 22-07-2018 - 12:28:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương