HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43C1-03178 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-11-2018 - 07:51:42

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43C1-81582 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-11-2018 - 07:51:41

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-73193 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-11-2018 - 07:44:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43C1-79421 Xe máy Vượt đèn đỏ 21-11-2018 - 07:43:06

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 37S-7886 Xe Ô tô Lấn làn 21-11-2018 - 07:41:09

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43A-20289 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 20-11-2018 - 13:05:16

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 43C1-77862 Xe máy Vượt đèn đỏ 19-11-2018 - 20:40:31

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 92A-04305 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 19-11-2018 - 13:02:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-09472 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-11-2018 - 14:53:24

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C-05887 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 17-11-2018 - 14:36:22

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương