HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-09329 Xe Ô tô Lấn làn 13-03-2019 - 08:41:54

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

2 43A-36579 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 15:31:41

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

3 38C-07000 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 13:11:58

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

4 43A-40589 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 13:03:15

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43A-03710 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 09:25:46

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 29C-73864 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 12-03-2019 - 09:14:38

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

7 38C-07160 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-03-2019 - 12:10:04

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-03705 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-03-2019 - 09:32:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43A-20719 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 11-03-2019 - 08:57:13

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 29A-97845 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-03-2019 - 18:01:50

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương