HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 43A-36760 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 16-10-2018 - 17:16:30

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43A-30632 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 15-10-2018 - 18:58:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43A-05979 Xe Ô tô Vượt đèn đỏ 10-10-2018 - 13:08:05

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 74H1-11255 Xe máy Lấn làn 09-10-2018 - 07:47:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

5 43C1-26261 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 21:54:21

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 43S7-2979 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 21:19:30

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43C1-16929 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 21:05:08

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43C1-80266 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 19:28:32

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 43C1-00925 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 16:42:16

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 75C1-17072 Xe máy Vượt đèn đỏ 08-10-2018 - 15:20:03

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương