HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH

MENU

DANH SÁCH VI PHẠM

Theo ngày
Loại xe
Loại vi phạm
Tìm kiếm
STT Biển số xe Loại xe Loại vi phạm Ngày - giờ Địa điểm Hình ảnh
1 72F9-7930 Xe máy Vượt đèn đỏ 09-01-2019 - 16:53:18

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

2 43C1-59468 Xe máy Vượt đèn đỏ 09-01-2019 - 16:49:37

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

3 43C1-41468 Xe máy Vượt đèn đỏ 09-01-2019 - 16:41:40

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

4 43D1-60346 Xe máy Vượt đèn đỏ 09-01-2019 - 16:41:30

Quốc lộ 14B - UBND Hòa Vang

5 43C1-82222 Xe máy Lấn làn 09-01-2019 - 16:15:59

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

6 74F1-11087 Xe máy Lấn làn 09-01-2019 - 14:59:38

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

7 43R2-1548 Xe máy Lấn làn 09-01-2019 - 13:26:35

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

8 43A-12295 Xe Ô tô Lấn làn 09-01-2019 - 13:05:57

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

9 4D1-47212 Xe máy Lấn làn 09-01-2019 - 12:58:47

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương

10 43C1-05697 Xe máy Lấn làn 09-01-2019 - 12:17:35

Ngã ba Núi Thành - Trưng Nữ Vương